Turun yliopiston kuoro

Kutsu kuoron syyskokoukseen 18.11.

Hei kuoro,

Tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen to 18.11.2021 klo 20.30. Kokous pidetään kuoroharjoitusten päätteeksi Educariumilla (Assistentinkatu 5) EDU1-salissa. Yliopiston tiloissa edellytetään maskin käyttöä.
Tämän lisäksi kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä ja linkki julkaistaan nettisivuilla noin 15 minuuttia ennen kokouksen alkua. Säännöistä poikkeavan toteutuksen etäyhteydellä mahdollistaa Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021, 5§).

Jäsenistölle on lähetetty kokouskutsun liitteinä syyskokouksen esityslista sekä esitykset vuoden 2022 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Toimintaa ohjaavien dokumenttien hyväksymisen lisäksi kokouksessa valitaan ensi vuodelle yhdistyksen hallitus ja raati sekä muut toimihenkilöt. Kokouksessa valitaan lisäksi esiintymisasutyöryhmä ja sen puheenjohtaja. Työryhmän tarkoituksena on pohtia ja kehittää kuoron esiintymisasuja ja niihin liittyviä käytäntöjä erityisesti yhdenvertaisuusnäkökulmasta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenistölle sähköpostitse ja julkaistava kuoron verkkosivuilla viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Muistattehan, että yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on vain jäsenillä.

Turun yliopiston kuoro ry:n hallituksen puolesta,

Tiia Kääriäinen
puheenjohtaja

Turun yliopiston kuoro ry
Rehtorinpellonkatu 4 B, 2. krs
20500 Turku
Y-tunnus: 1052300-8
sposti: hallitus@yliopistonkuoro.fi