Turun yliopiston kuoro

Taiteellinen johtaja

Turun yliopiston kuoron uutena taiteellisena johtajana aloittaa tanskalainen Ida Damgren
Højen. Ida aloittaa työt kuoromme kanssa elokuussa 2023. Taiteellisen johtajan tehtävään
haki yhteensä 11 henkilöä.

Ida Damgren Højen on vuodesta 2020 opiskellut the Royal Academic of Music -yliopistossa
Aarhusissa pääaineenaan yleinen musiikkijohtaminen. Hän opiskeli Sibelius-Akatemiassa
yhden vuoden vaihto-opiskelijana, ja päätti jäädä Suomeen työskentelemään
kuoronjohtajana.
Ida vahvuuksia on kuoron musikaalisuuden kehittäminen pitkällä tähtäimellä erilaisten
harjoitusten ja tehtävien avulla kuoron oman ohjelmiston opettelun lomassa. Ida on
opiskellut sekä klassista että pop/jazz-kuoronjohtamista, joten hänellä on vahva ja
monipuolinen johtamisosaaminen eri genreissä.


“On unelmahomma päästä työskentelemään tämänkokoisen, tällä ikähaarukalla olevan ja
näin yhteisöhenkisen kuoron parissa. Odotan innolla kauden aloittamista! ”
- Ida

In English:

Turku University Choir's new Artistic Leader is Danish Ida Damgren Højen. Ida will start to
work with the choir in August 2023. There were a total of 11 people who applied for the
position.

Ida Damgren Højen studied in the Royal Academy of Music in Aarhus from 2020. Her
major was General Music Leadership. She studied choral conducting at Sibelius Academy for
one year as an exchange student and decided to stay in Finland to work as a choral
conductor.
Ida's strengths are developing the choir’s musicality in the long term through play and
exercise while teaching the repertoire at the same time. Ida has studied both classical and
pop/jazz conducting, so she has a broad view of conducting in different genres.


“Getting to work with a choir of this size, this age group and with such a community spirit is a
dream job for me. I’m excited to get started!”
- Ida

Turun yliopiston kuoro ry
Rehtorinpellonkatu 4 B, 2. krs
20500 Turku
Y-tunnus: 1052300-8
sposti: hallitus@yliopistonkuoro.fi