suomeksi in English
logo

Turun yliopiston kuoro

kuoro

Turun yliopiston kuoron sävellyskilpailun säännöt

1. Kilpailun järjestäjä

Turun yliopiston kuoro järjestää sävellyskilpailun 7.10.2013–1.9.2014. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry:n (myöhemmin Sulasol) kanssa.

2. Osallistumisoikeus

Kilpailuun saavat osallistua Suomessa vakituisesti asuvat säveltäjät sekä ulkomailla asuvat säveltäjät, jotka ovat Suomen kansalaisia.

3. Kilpailuteos

Kilpailuteokset pitää säveltää neliääniselle (4) sekakuorolle (SATB).

Teoksessa voi tilapäisesti (siten, ettei osuus kilpailuteoksen kestosta ole merkittävä) olla enemmän kuin neljä (4) kuoroääntä mutta ei kuitenkaan kahdeksaa (8) enempää.

Kilpailuteoksen vähimmäiskesto on 2 minuuttia ja enimmäiskesto 4 minuuttia säveltäjän arvion mukaan. Arvioitu kesto merkitään partituuriin.

Kilpailusävellyksen kieli on vapaa (jos teksti on muulla kielellä kuin suomeksi, säveltäjän tulee liittää sävellyksen yhteyteen tekstin käännös). Teoksen tulee olla ennen esittämätön ja julkaisematon.

Kilpailuteoksien on tarkoitus tulla osaksi Turun yliopiston kuoron vakio-ohjelmistoa, Wakcaria. Wakcari on 68 laulua sisältävä julkaisu, jota Turun yliopiston kuoro hyödyntää monipuolisesti esimerkiksi kvartettikeikoilla, sitseillä sekä koko kuoron esiintymisissä. Kilpailuteoksen aiheena pitää olla jokin seuraavista vakio-ohjelmiston aiheista/teemoista:

 • Tervehdykset
 • Isänmaa
 • Ylioppilaslaulut
 • Kevät
 • Snapsit
 • Juomat
 • Serenadit
 • Loppuillasta

Kilpailuun voi osallistua yhteensä kolmella (3) teoksella. Halutessaan säveltäjä voi tehdä kaikki kolme teosta samasta teemasta. Kukin kappale arvioidaan kuitenkin erikseen. 

4. Esitys-, levytys- ja tekijänoikeudet

Turun yliopiston kuoro varaa itselleen teosten kantaesitysoikeuden ja levytysoikeuden 31.12.2017 saakka.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus ottaa teoksista kopioita kilpailun tuomaristoa varten, omaan käyttöönsä sekä kolmansille osapuolille teosten harjoittamista ja esittämistä varten.

Tekijänoikeudet jäävät tekijöille.

5. Palkinnot

Turun yliopiston kuoron sävellyskilpailun ensimmäinen palkinto on 1000 €, toinen 700 € ja kolmas 500 €. Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa. Palkinnoille anotaan verovapautta Suomessa.

6. Kustantaminen

Sulasol on valmis kustantamaan ja julkaisemaan tuomariston valitsemat kilpailusävellykset nuotteina, mikäli säveltäjä niin toivoo.

7. Tuomaristo

Kilpailun tuomaristossa on neljä jäsentä: Mikko Sidoroff (tuomariston puheenjohtaja), Mikko Heiniö, Lauri Mäntysaari sekä Reijo Kekkonen. Kilpailun sihteeri on Iiro Salomäki.

8. Kilpailun aikataulu

Turun yliopiston kuoron sävellyskilpailu julkistetaan 7.10.2013. Kilpailuteosten viimeinen toimituspäivä on 1.9.2014. Myöhemmin toimitettuja teoksia ei huomioida.

Kaikille kilpailijoille ilmoitetaan sävellyskilpailun tuloksista. Tulokset julkaistaan viimeistään 31.3.2015. Tuomariston valitsemat kilpailuteokset kantaesitetään Turun yliopiston kuoron kevätkonsertissa toukokuussa 2015.

9. Kilpailuteosten toimittaminen

Säveltäjän on valittava nimimerkki; kilpailuteokset toimitetaan nimimerkillä ja kilpailuaineiston jokainen sivu merkitään nimimerkillä. Kilpailuteoksessa ei saa olla näkyvissä mitään muita tunnistetietoja.

Kilpailuteos toimitetaan aineistona, jossa on oltava mukana

 • selkeästi puhtaaksikirjoitettu partituuri neljänä kappaleena.
 • suljettu kirjekuori, jonka päälle on kirjoitettu säveltäjän nimimerkki. Kirjekuoren sisällä tulee olla kirje sisältäen seuraavat tiedot:
  • Säveltäjän nimi ja postiosoite, 
  • säveltäjän puhelinnumero, 
  • säveltäjän sähköpostiosoite, 
  • säveltäjän kansallisuus ja/tai vakituinen asuinvaltio, 
  • vakuutus kilpailun sääntöjen noudattamisesta, esimerkiksi: "Sitoudun noudattamaan kilpailun sääntöjä ja tuomariston ratkaisuja.", 
  • säveltäjän vakuutus, että teoksessa käytetty teksti on tekijänoikeudesta vapaa, tai että säveltäjällä on lupa käyttää teoksessa olevaa tekijänoikeuslain nojalla suojattua tekstiä (myös jäljennös tekstin oikeudenomistajan allekirjoittamasta luvasta käy) sekä
  • päiväys (aika ja paikka) ja säveltäjän allekirjoitus.

Kilpailuaineisto toimitetaan Turun yliopiston kuoron toimistoon. Aineiston viimeinen jättöpäivä on maanantai 1.9.2014 klo 16.00, postileiman päiväys riittää. Kilpailuun lähetettyjä aineistoja ei palauteta. Järjestäjä ei korvaa kilpailuun osallistumisesta aiheutuvia kuluja.

Turun yliopiston kuoron postiosoite on:

TYYn kuoro ry
Rehtorinpellonkatu 4 A, 2. krs
20500 Turku

Kuoreen merkintä "Sävellyskilpailu".

10. Kilpailuun liittyvät tiedustelut

Tiedusteluihin vastaa sävellyskilpailun sihteeri Iiro Salomäki (imasal@utu.fi).

11. Muuta

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin. Näiden sääntöjen alkuperäiskieli on suomi. Mahdolliset kilpailua koskevat erimielisyydet ratkaistaan suomenkielisten sääntöjen pohjalta.